Công ty TNHH Kỹ thuật máy bay (Vaeco Nội Bài)

Công ty TNHH Kỹ thuật máy bay (Vaeco Nội Bài)

Dự án
: Công ty TNHH Kỹ thuật máy bay (Vaeco Nội Bài)
Chủ đầu tư
: Công ty TNHH Kỹ thuật máy bay
Thời gian
: 12/2010
Sản phẩm
: Hệ thống kiểm soát ra vào Honeywell Pro-watch kết hợp barrier Magnetic control