Kho Hàng hóa ngoại quan sân bay Tân Sơn Nhất

Kho Hàng hóa ngoại quan sân bay Tân Sơn Nhất

Dự án
: Kho Hàng hóa ngoại quan sân bay Tân Sơn Nhất
Chủ đầu tư
: Công ty dịch vụ hàng hóa Sài gòn (SCSC)
Thời gian
: 04/2010
Sản phẩm
: Hệ thống kiểm soát ra vào Honeywell Pro-Watch và bộ ma trận video Honeywell kết hợp barrier và tích hợp với hệ thống Kiểm soát hàng hóa CMS Hermes