Nâng cấp cảng ICD Phúc Long

Nâng cấp cảng ICD Phúc Long

Dự án
: Nâng cấp cảng ICD Phúc Long
Chủ đầu tư
: ICD Phúc Long
Thời gian
: 11/2010
Sản phẩm
: Hệ thống camera quan sát LG