Khu Nghỉ Dưỡng Sheraton Grand Danang Resort (Đà Nẵng)

Dự án
: Khu Nghỉ Dưỡng Sheraton Grand Danang Resort (Đà Nẵng)
Chủ đầu tư
: CTCP Biệt thự và Khách sạn biển Đông Phương
Thời gian
: 2017 - 2018
Sản phẩm
: Hệ thống camera quan sát Honeywell