Thư viện Trường Đại học bách khoa Hà Nội

Thư viện Trường Đại học bách khoa Hà Nội

Dự án
: Thư viện Trường Đại học bách khoa Hà Nội
Chủ đầu tư
: Trường Đại học bách khoa Hà Nội
Thời gian
: 11/2007
Sản phẩm
: Hệ thống kiểm soát ra vào Honeywell Pro-Watch