TỔ HỢP CĂN HỘ, KHÁCH SẠN VÀ TTTM PANORAMA NHA TRANG

Dự án
: TỔ HỢP CĂN HỘ, KHÁCH SẠN VÀ TTTM PANORAMA NHA TRANG
Chủ đầu tư
: Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Vịnh Nha Trang
Thời gian
: 2018
Sản phẩm
: Hệ thống kiểm soát vào ra ICT