Toà nhà Công ty viễn thông liên tỉnh VTN Đà Nẵng

Toà nhà Công ty viễn thông liên tỉnh VTN Đà Nẵng

Dự án
: Toà nhà Công ty viễn thông liên tỉnh VTN Đà Nẵng
Chủ đầu tư
: Công ty viễn thông liên tỉnh VTN
Thời gian
: 03/2014
Sản phẩm
: Hệ thống camera IP HUS Honeywell, Hệ thống kiểm soát ra vào Win-pak Honeywell