TÒA NHÀ FPT SOFTWARE

TÒA NHÀ FPT SOFTWARE

Dự án
: TÒA NHÀ FPT SOFTWARE
Chủ đầu tư
: Công ty TNHH Phần Mềm FPT Hồ Chí Minh
Thời gian
: 08/2014
Sản phẩm
: Hệ thống kiểm soát ra vào Honeywell