Tòa nhà UNDP

Tòa nhà UNDP

Dự án
: Tòa nhà UNDP
Chủ đầu tư
: Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc và các nhà tài trợ
Thời gian
: 09/2013
Sản phẩm
: Hệ thống giám sát an ninh Pro-watch Honeywell, Hệ thống camera giám sát IP Honeywell