TÒA NHÀ VĂN PHÒNG LIÊN HIỆP QUỐC UNDP

TÒA NHÀ VĂN PHÒNG LIÊN HIỆP QUỐC UNDP

Dự án
: TÒA NHÀ VĂN PHÒNG LIÊN HIỆP QUỐC UNDP
Chủ đầu tư
: Công ty Lideco 3 & Công ty Sông đà AIT
Thời gian
: 2014
Sản phẩm
: Hệ thống camera quan sát và kiểm soát vào ra Honeywell