Văn phòng & cửa hàng H&M Tp.Hồ Chí Minh và Hà Nội

Dự án
: Văn phòng & cửa hàng H&M Tp.Hồ Chí Minh và Hà Nội
Chủ đầu tư
: Công TY TNHH H & M HENNES & MAURITZ Việt Nam
Thời gian
: 2017 - 2018
Sản phẩm
: Hệ thống camera quan sát, kiểm soát vào ra, báo trộm, báo cháy/báo động