VĂN PHÒNG HÀ NỘI JOHNSON & JOHNSON VIỆT NAM

VĂN PHÒNG HÀ NỘI JOHNSON & JOHNSON VIỆT NAM

Dự án
: VĂN PHÒNG HÀ NỘI JOHNSON & JOHNSON VIỆT NAM
Chủ đầu tư
: Văn phòng Hà Nội công ty Johnson & Johnson Việt Nam
Thời gian
: 2015
Sản phẩm
: Hệ thống camera quan sát Honeywell, Hệ thống kiểm soát vào ra Honeywell