Chi nhánh Kỳ đồng Ngân hàng Eximbank

Chi nhánh Kỳ đồng Ngân hàng Eximbank

Dự án
: Chi nhánh Kỳ đồng Ngân hàng Eximbank
Chủ đầu tư
: Ngân hàng Eximbank
Thời gian
: 07/2013
Sản phẩm
: Honeywell CCTV Maxpro VMS, Honeywell Pro-watch Access control system, Honeywell Vista Intrusion alarm system