Hội sở Ngân hàng Quốc tế VIB

Hội sở Ngân hàng Quốc tế VIB

Dự án
: Hội sở Ngân hàng Quốc tế VIB
Chủ đầu tư
: Ngân hàng Quốc tế VIB
Thời gian
: 05/2013
Sản phẩm
: Hệ thống Camera quan sát Honeywell Maxpro VMS, Hệ thống kiểm soát ra vào Pro-watch Honeywell, Hệ thống chống đột nhập Honeywell Vista