Tòa nhà Pru Plaza

Tòa nhà Pru Plaza

Dự án
: Tòa nhà Pru Plaza
Chủ đầu tư
: Bảo hiểm Prudential Việt Nam
Thời gian
: 08/2014
Sản phẩm
: Hệ thống kiểm soát ra vào Honeywell và hệ thống flap barrier TISO