Toà nhà Viettinbank 183 Nguyễn Lương Bằng

Toà nhà Viettinbank 183 Nguyễn Lương Bằng

Dự án
: Toà nhà Viettinbank 183 Nguyễn Lương Bằng
Chủ đầu tư
: Ngân hàng Công thương Việt Nam (Vietinbank)
Thời gian
: 05/2012
Sản phẩm
: Hệ thống kiểm soát ra vào Pro-watch Honeywell