Toà tháp Vietcombank – Bonday – Ben Thanh

Toà tháp Vietcombank – Bonday – Ben Thanh

Dự án
: Toà tháp Vietcombank – Bonday – Ben Thanh
Chủ đầu tư
: Liên doanh Vietcombank – Bonday – Ben thanh
Thời gian
: 03/2014
Sản phẩm
: Hệ thống kiểm soát vào ra và hệ thống báo trộm Honeywell