Văn phòng Bảo hiểm AIG Việt Nam

Văn phòng Bảo hiểm AIG Việt Nam

Dự án
: Văn phòng Bảo hiểm AIG Việt Nam
Chủ đầu tư
: Bảo hiểm AIG Việt Nam
Thời gian
: 08/2013
Sản phẩm
: Hệ thống kiểm soát ra vào Pro-watch Honeywell, Hệ thống báo trộm Honeywell Vista, Hệ thống Camera quan sát Axis