NHÀ MÁY ACE SANOFI

NHÀ MÁY ACE SANOFI

Dự án
: NHÀ MÁY ACE SANOFI
Chủ đầu tư
: ACE SANOFI VIETNAM
Thời gian
: 2015
Sản phẩm
: Hệ thống kiểm soát vào ra Honeywell