Nhà Máy Giấy Kraft Vina

Nhà Máy Giấy Kraft Vina – KCN Mỹ Phước 3, Bình Dương

Dự án
: Nhà Máy Giấy Kraft Vina
Chủ đầu tư
: Công ty TNHH giấy Kraft Vina thuộc Tập đoàn SCG
Thời gian
: 05/2010
Sản phẩm
: Hệ thống chống sét, Hệ thống LAN TEL cho khu máy giấy, Hệ thống CCTV nồi hơi