NHÀ MÁY SANWA EGG

NHÀ MÁY SANWA EGG

Dự án
: NHÀ MÁY SANWA EGG
Chủ đầu tư
: SANWA EGG VIỆT NAM
Thời gian
: 2015
Sản phẩm
: Hệ thống camera giám sát và mạng thoại.