Hệ thống báo động trong toilet cho người tàn tật
Điểm nổi bật:
Các sản phẩm Boxall DTAKIT Baldwin hoàn toàn tuân thủ BS8300: 2009 báo động nhà vệ sinh để được thêm vào hệ thống OmniCare và EVC CARE2. Tiêu chuẩn Anh Quốc yêu cầu tất cả nhà vệ sinh mới được trang bị với một báo động khẩn cấp cho người khuyết tật trong nhà vệ sinh.
Hệ thống báo động trong toilet cho người tàn tật
Các sản phẩm Boxall DTAKIT Baldwin hoàn toàn tuân thủ BS8300: 2009 báo động nhà vệ sinh để được thêm vào hệ thống OmniCare và EVC CARE2. Tiêu chuẩn Anh Quốc yêu cầu tất cả nhà vệ sinh mới được trang bị với một báo động khẩn cấp cho người khuyết tật trong nhà vệ sinh.
• Hoàn toàn phù hợp với yêu cầu BS8300: 2009.
• Kết nối tới hai điểm cảnh báo trong một thời điểm.
• Giám sát pin dự phòng thông qua hệ thống EVC.
• Đèn LED mạnh mẽ và âm thanh.
• Tự kiểm tra để đảm bảo tất cả các còi và đèn LED hoạt động đầy đủ.
• Tính năng thông báo cuộc gọi . (Khi cuộc gọi được chấp nhận / xác nhận tại bảng điều khiển EVC, người gọi có thể yên tâm sự giúp đỡ đang trên đường do sự thay đổi trong tỷ lệ âm vang.)
• Bằng thép trắng hoặc thép không gỉ.
• Các thành phần có sẵn một cách riêng biệt, tạo điều kiện cho sự kết hợp của màu trắng / thép không gỉ theo yêu cầu.
  • Tên sản phẩm : Hệ thống báo động trong toilet cho người tàn tật
  • Nhà sản xuất :
  • Mã Sản Phẩm :
  • Ordering Information :
  • Giá bán : Call