LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

2007        Thành lập công ty TNHH Công Nghệ Giang Việt

                Hợp tác làm đại diện của Honeywell tại Việt Nam

2008        Thành lập công ty Cổ phần Tích Hợp Hệ Thống Giang Việt

                Nhà triển khai hệ thống điện nhẹ cho tòa nhà, nhà máy

                Trở thành nhà phân phối độc quyền Honeywell tại Việt Nam dòng sản phẩm CCTV, ACCS, Intrusion

2009        Thành lập văn phòng đại diện tại Hà Nội

2010         Thành lập công ty Kỹ Thuật Dịch Vụ Giang Việt

                Phát triển tại thị trường Đà Nẳng

                Trở thành nhà tích hợp hệ thống của Schneider trong lĩnh vực Giám sát năng lượng

                Trở thành tích hợp của Honeywell trong lĩnh vực BMS (EBI)

                Trở thành nhà tích hợp của Motorla trong lĩnh vực truyền dẫn không dây

                Trở thành nhà tích hợp của IDL Fastlane trong hệ thống cửa thông minh

Hiện nay    Tiếp tục mở rộng thị trường và đa dạng hoá sản phẩm kinh doanh