Camera hoạt động như thế nào?

Nguyên tắc hoạt động của camera quan sát như sau. Camera mạng hay camera tương tự đều sử dụng cảm biến ảnh CCD hoặc CMOS. Các tín hiệu hình ảnh, dạng tương tự, từ cảm biến sau đó được chuyển đổi sang hình thức kỹ thuật số bằng một mạch chuyển đổi analog-to-digital và tiếp tục xử lý bằng mạch kỹ thuật số tích hợp bên trong camera (DSP).

Hoạt động của camera

Hoạt động của camera


Kế tiếp, đối với camera mạng hình ảnh được sau đó được nén (hay còn gọi là mã hóa) bên trong camera và truyền qua giao thức IP (Ethernet) và hình ảnh có thể được lưu trữ trong camera hoặc trên một đầu ghi hình mạng (NVR). Đối với camera tương tự, hình ảnh sau đó được chuyển trở lại dạng tương tự bởi bộ chuyển đổi digital-to-analog sau đó hình ảnh có thể được chuyển đến một màn hình quan sát hoặc đầu ghi hình kỹ thuật số (DVR), nơi hình ảnh được mã hóa và lưu trữ.