Make Your Life Smarter

Make Your Life Smarter

CAO ỐC CINCO

Dự án: Cao ốc Cinco

Chủ đầu tư: Công ty Đầu tư và Xây dựng Thanh Niên Xung Phong (Cinco)

Sản phẩm: Hệ thống giám sát an ninh Win-pak Honeywell