Make Your Life Smarter

Make Your Life Smarter

CÔNG TY NHỰA VÀ HOÁ CHẤT PHÚ MỸ

Dự án: Công ty nhựa và hoá chất Phú Mỹ

Chủ đầu tư: Công ty nhựa và hoá chất Phú mỹ, Petronas group

Sản phẩm: Hệ thống camera chống cháy nổ Pelco