Make Your Life Smarter

Make Your Life Smarter

ĐÀI TRUYỀN HÌNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Dự án: Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chủ đầu tư: Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Sản phẩm: Hệ thống camera quan sát ACTi, Hệ thống kiểm soát ra vào Honeywell Win-pak