Make Your Life Smarter

Make Your Life Smarter

NHÀ MÁY AMWAY

Dự án: NHÀ MÁY AMWAY

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Amway Việt Nam

Thời gian: 2014-2015

Sản phẩm: Hệ thống kiểm soát vào ra Honeywell (Pro-Watch)