Make Your Life Smarter

Make Your Life Smarter

NHÀ MÁY CHẾ TÁC KIM CƯƠNG LAURELTON

Dự án: NHÀ MÁY CHẾ TÁC KIM CƯƠNG LAURELTON

Chủ đầu tư: LAURELTON

Thời gian: 2013-2014

Sản phẩm: Hệ thống camera IP Pelco, Hệ thống kiểm soát vào ra TDSi