Make Your Life Smarter

Make Your Life Smarter

NHÀ MÁY EXXONMOBIL

Dự án: Nhà máy ExxonMobil

Chủ đầu tư: Total Vietnam

Sản phẩm: Hệ thống kiểm soát ra vào Siemens, Nâng cấp hệ thống camera Bosch, Hệ thống phát hiện nước trong dầu