Make Your Life Smarter

Make Your Life Smarter

TÀU HL14 53000 TẤN

Dự án: TÀU HL14 53000 TẤN

Chủ đầu tư: Công ty đóng tàu Hạ Long, Vinashin

Sản phẩm: Hệ thống camera quan sát tàu biển Pelco kết hợp vỏ che Honeywell