Make Your Life Smarter

Make Your Life Smarter

TOÀ NHÀ CÔNG TY VIỄN THÔNG LIÊN TỈNH VTN ĐÀ NẴNG

Dự án: Toà nhà Công ty viễn thông liên tỉnh VTN Đà Nẵng

Chủ đầu tư: Công ty viễn thông liên tỉnh VTN

Sản phẩm: Hệ thống camera IP HUS Honeywell, Hệ thống kiểm soát ra vào Win-pak Honeywell