Make Your Life Smarter

Make Your Life Smarter

TÒA NHÀ VĂN PHÒNG LIÊN HIỆP QUỐC UNDP

Dự án: TÒA NHÀ VĂN PHÒNG LIÊN HIỆP QUỐC UNDP

Chủ đầu tư: Công ty Lideco 3 & Công ty Sông đà AIT

Sản phẩm: Hệ thống camera quan sát và kiểm soát vào ra Honeywell