Make Your Life Smarter

Make Your Life Smarter

TỔNG KHO UNILEVER BÌNH DƯƠNG

Dự án: Tổng kho Unilever Bình Dương

Chủ đầu tư: Unilever Việt Nam

Sản phẩm: Hệ thống kiểm soát ra vào Honeywell, Hệ thống camera quan sát Honeywell, Hệ thống âm thanh thông báo TOA