Make Your Life Smarter

Make Your Life Smarter

VĂN PHÒNG HÀ NỘI JOHNSON & JOHNSON VIỆT NAM

Dự án: VĂN PHÒNG HÀ NỘI JOHNSON & JOHNSON VIỆT NAM

Chủ đầu tư: Văn phòng Hà Nội công ty Johnson & Johnson Việt Nam

Sản phẩm: Hệ thống camera quan sát Honeywell, Hệ thống kiểm soát vào ra Honeywell