Make Your Life Smarter

Make Your Life Smarter

BITEXCO FINANCIAL TOWER

Dự án: Bitexco Financial Tower

Chủ đầu tư: Tập đoàn Bitexco

Sản phẩm: Hệ thống barrier cao cấp IDL Fast Lane kết hợp kiểm soát vào ra bằng thẻ cảm ứng