Make Your Life Smarter

Make Your Life Smarter

LÀNG DU LỊCH SINH THÁI VŨ HƯNG

Dự án: Làng du lịch sinh thái Vũ Hưng

Chủ đầu tư: Công ty đầu tư phát triển nông nghiệp Vũ hưng

Sản phẩm: Hệ thống kiểm soát ra vào Honeywell Pro-Watch, Hệ thống âm thanh thông báo TOA, Hệ thống camera IP ACTi, Hệ thống mạng dữ liệu và thoại Nexans, Hệ thống truyền hình cáp