Make Your Life Smarter

Make Your Life Smarter

BORDEAUX – NHÀ MÁY BIA HEINEKEN TẠI PHNOM-PENH

Dự án: BORDEAUX – NHÀ MÁY BIA HEINEKEN TẠI PHNOM-PENH

Chủ đầu tư: HEINEKEN

Sản phẩm: Hệ thống camera quan sát Honeywell, Hệ thống báo cháy UTC, Hệ thống cảnh báo khói sớm, hệ thống chữa cháy FM200