Make Your Life Smarter

Make Your Life Smarter

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT MÁY BAY (VAECO NỘI BÀI)

Dự án: Công ty TNHH Kỹ thuật máy bay (Vaeco Nội Bài)

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Kỹ thuật máy bay

Sản phẩm: Hệ thống kiểm soát ra vào Honeywell Pro-watch kết hợp barrier Magnetic control