Make Your Life Smarter

Make Your Life Smarter

CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ CAM RANH

Dự án: Cảng hàng không Quốc tế Cam Ranh

Chủ đầu tư: Tổng công ty cảng hàng không miền Trung

Sản phẩm: Hệ thống camera quan sát Honeywell