Make Your Life Smarter

Make Your Life Smarter

HỘI SỞ NGÂN HÀNG QUỐC TẾ VIB

Dự án: Hội sở Ngân hàng Quốc tế VIB

Chủ đầu tư: Ngân hàng Quốc tế VIB

Sản phẩm: Hệ thống Camera quan sát Honeywell Maxpro VMS, Hệ thống kiểm soát ra vào Pro-watch Honeywell, Hệ thống chống đột nhập Honeywell Vista