Make Your Life Smarter

Make Your Life Smarter

TOÀ NHÀ VIETTINBANK 183 NGUYỄN LƯƠNG BẰNG

Dự án: Toà nhà Viettinbank 183 Nguyễn Lương Bằng

Chủ đầu tư: Ngân hàng Công thương Việt Nam (Vietinbank)

Sản phẩm: Hệ thống kiểm soát ra vào Pro-watch Honeywell