Make Your Life Smarter

Make Your Life Smarter

KHO HÀNG HÓA NGOẠI QUAN SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT

Dự án: Kho Hàng hóa ngoại quan sân bay Tân Sơn Nhất

Chủ đầu tư: Công ty dịch vụ hàng hóa Sài gòn (SCSC)

Sản phẩm: Hệ thống kiểm soát ra vào Honeywell Pro-Watch và bộ ma trận video Honeywell kết hợp barrier và tích hợp với hệ thống Kiểm soát hàng hóa CMS Hermes