Make Your Life Smarter

Make Your Life Smarter

NHÀ KHÁCH TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ

Dự án: Nhà Khách Tập Đoàn Hà Đô

Chủ đầu tư: Công ty Cổ Phần Hà Đô IV

Sản phẩm: Hệ thống CCTV Analogue & IP LG, Hệ thống LAN, TEL, Video Phone, CATV, Hệ thống báo động Honeywell