Make Your Life Smarter

Make Your Life Smarter

TÒA NHÀ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI

Dự án: Tòa nhà Thông tấn xã Việt Nam tại Hà Nội

Chủ đầu tư: Thông tấn xã Việt Nam

Sản phẩm: Hệ thống kiểm soát ra vào Honeywell Pro-Watch