Make Your Life Smarter

Make Your Life Smarter

TÒA NHÀ HOMEBASE – UNILEVER VIETNAM

Dự án: Tòa nhà Homebase – Unilever Vietnam

Chủ đầu tư: Công ty Unilever Vietnam

Sản phẩm: Hệ thống kiểm soát ra vào Honeywell Pro-Watch, Hệ thống Barrier Turnstile Magnetic Control, Hệ thống camera quan sát Honeywell