Make Your Life Smarter

Make Your Life Smarter

TOÀ THÁP VIETCOMBANK – BONDAY – BẾN THÀNH

Dự án: Toà tháp Vietcombank – Bonday – Ben Thanh

Chủ đầu tư: Liên doanh Vietcombank – Bonday – Ben thanh

Sản phẩm: Hệ thống kiểm soát vào ra và hệ thống báo trộm Honeywell