Make Your Life Smarter

Make Your Life Smarter

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ NHÀ Ở 173 XUÂN THỦY

Dự án: Trung tâm Thương mại Dịch vụ và Nhà ở 173 Xuân Thủy

Chủ đầu tư: Tập đòan Đầu tư Long Giang

Sản phẩm: Hệ thống camera quan sát IR-LAB