Make Your Life Smarter

Make Your Life Smarter

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI TÀI CHÍNH DẦU KHÍ PHÚ MỸ HƯNG

Dự án: Trung tâm Thương mại Tài chính Dầu khí Phú Mỹ Hưng

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí (Petroland)

Sản phẩm: Hệ thống kiểm soát ra vào Honeywell