Make Your Life Smarter

Make Your Life Smarter

TRUNG TÂM TRUYỀN HÌNH & TRẠM PHÁT SÓNG AN VIÊN

Dự án: Trung tâm truyền hình & trạm phát sóng An Viên

Chủ đầu tư: Tập đòan An viên (AVG)

Sản phẩm: Hệ thống kiểm soát ra vào Honeywell, Hệ thống camera Honeywell, Hệ thống mạng dữ liệu và thoại Nexans